• Opis
  • 41.
Tadeusz Kantor
1915 Wielopole Skrzyńskie-1990 Kraków
Widok na Wawel, ok. 1935 r.

pastel, tektura, 36,3 × 34,8 cm w świetle oprawy
sygn. p. d.: T. Kantor
na odwrocie pejzaż z drzewami

Reprodukowany i wystawiany:
Tadeusz Kantor, Pejzaż w twórczości malarskiej i rysunkowej Tadeusza Kantora,
Archiwum Cricoteki, ul. Kanoniczna 5, Kraków, 7 VII – 30 IX 2005 r.
Tadeusz Kantor mniej znany, Pałac Krzysztofory,
Kraków, 13 VI – 31 XII 2003 Kraków

Do pracy dołącza opinia Józefa Chrobaka z 2001 r.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 25 000 - 30 000 zł
Cena wywoławcza: 16 000 zł
Tadeusz Kantor
1915 Wielopole Skrzyńskie-1990 Kraków