• Opis
  • 89.
Józef Czapski
1896 Praga - 1993 Maisons-Laffitte
Spahis w opończy na koniu – w hołdzie Michałowskiemu, lata 1943–1945.

tusz, papier, 29,5 × 25 cm
sygn. p. d.: J. Cz
Do pracy dołączona ekspertyza p. Janusza Nowaka

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 9 000 - 12 000 zł
Cena wywoławcza: 6 000 zł
Józef Czapski
1896 Praga - 1993 Maisons-Laffitte