• Opis
  • 61.
Antoni Procajłowicz
1876 Rodatycze/Galicja - 1949 Kraków
Zakole rzeki

olej, tektura, 20 x 27 cm
sygn. p. d.: A. PROCAJŁOWICZ

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 1 900 zł
Antoni Procajłowicz
1876 Rodatycze/Galicja - 1949 Kraków
W latach 1896-1901 odbył studia w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem F. Cynka, J. Malczewskiego, J. Stanisławskiego i L. Wyczółkowskiego. Kontynuował naukę w Scuola Libera we Florencji. Od 1910 r. mieszkał w Krakowie, z wyjątkiem lat 1920-24, które to spędził w Bydgoszczy, pełniąc funkcję wykładowcy w tamtejszej Szkole Przemysłu Artystycznego. Był współzałożycielem Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana, a także członkiem Towarzystwa Artystów Polskich ?Sztuka? i Związku Powszechnego Artystów Polskich. Procajłowicz specjalizował się w nastrojowo-symbolicznych pejzażach w duchu szkoły Stanisławskiego, posługując się przy tym technikami: olejną, temperową i pastelową. Aktywny był też na polu grafiki książkowej; współpracował z wieloma czasopismami, wykonując ilustracje i ozdobniki w stylu secesji. Ponadto zajmował się dekoracją wnętrz; wykonał polichromie dla kilku kościołów.