• Opis
  • 6.
Aleksander Kobzdej
1920 Olesko na Ukrainie ? 1972 Warszawa
Hors cadre nr 47, 1971

akryl, siatka metalowa, masa z papieru i poliestru, 125 x 97 cm, sygn. na odwrociu: Aleksander | Kobzdej 1971 | Hors cadre | N˚47 | 126 x 97
Wystawiany:
Aleksander Kobzdej. Hors cadre, Galeria Kordegarda, Warszawa, marzec – kwiecień 2001;
Aleksander Kobzdej (1920–1972) wystawa w 20-lecie śmierci, ASP w Warszawie, Galeria ZPAP,
Warszawa, listopad 1992
Literatura:
Aleksander Kobzdej. Hors cadre, katalog wystawy w Galerii Kordegarda, Warszawa, 2001, s. 7 (il.); Alek

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 80 000 - 90 000 zł
Cena wywoławcza: 76 000 zł
Aleksander Kobzdej
1920 Olesko na Ukrainie ? 1972 Warszawa