Aukcja Dawny Gańsk i okolice - 14 sierpnia, godz. 19.00 Galeria w Gdańsku, Długa 2/3
Aukcja Dzieł Sztuki - 16 sierpnia, godz. 16.00 Galeria Sztuki Dawnej w Sopocie

Aktualności