Contemporary Art Auction / 4 April 2020

13. Henryk Stażewski | Kompozycja, 1953

HomePast auctionsContemporary Art AuctionKompozycja, 1953
return
13
Kompozycja, 1953 - 1Kompozycja, 1953 - 2

Henryk Stażewski (1894 Warszawa – 1988 tamże)

Kompozycja, 1953

relief, akryl, płyta pilśniowa, sklejka, 50 × 50 cm
sygn.. Na odwrocie: H. Stażewski |1953 [sygnatura antydatowana w latach 70/80. XX wieku]

POCHODZENIE:
– kolekcja prywatna, Łódź (bezpośredni dar od artysty)

„Nieskończona wielość i wielorakość kształtów widzianych bezustannie i niezauważonych – wielość różnych struktur materii itd., inspiruje artystę do szukania porządku w chaosie i uproszczenia przez sprowadzanie do kształtów geometrycznych. (…)

Sztuka zawiera w sobie cechy magicznego działania. Z jednej strony narzuca widzowi, że to co widzialne należy dopełnić tym co niewidzialne. Poza tym nosimy w sobie imaginacyjne powiązania. Gdy znajdujemy się na ulicy, czy chodzimy po mieszkaniu, wszystko dookoła – to cofa się – ucieka – to występuje naprzód – schodzi na boki itp. Dla nas zwykły widok staje się niezwykłym.”
Henryk Stażewski, „Sztuka” 4/84

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Enquire about this item
Enquire about this item
We are happy to answer any question!

Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

 

58 550 16 05

Bid on-line
with our app!
Google PlayGoogle Play
Newsletter
Join the newsletter and stay up to date!
Sign up