Contemporary Art Auction / 4 April 2020

43. Henryk Cześnik | Po wyroku, 1986

HomePast auctionsContemporary Art AuctionPo wyroku, 1986
return
43
Po wyroku, 1986

Henryk Cześnik (ur. 1951 Sopot)

Po wyroku, 1986

olej, płótno, 200 × 130 cm sygnowany p. d.: H. Cześnik 86 oraz na odwrocie: HENRYK CZEŚNIK SOPOT SIENKIEWICZA 23 m. 49 |OLEJ 1986 |130 × 200 |”PO WYROKU”

To malarstwo z ducha rysunku – tak chyba najprościej można zdefiniować technikę, ale
i energię artystyczną Henryka Cześnika. W jego sztuce to kreska jest nośnikiem treści,
znaczeń i dramaturgicznych zwrotów akcji. (…) Cześnik w swej sztuce opowiada się
całkowicie po stronie treści, narracji, historii; nawet jeśli są one fragmentaryczne, urwane,
nieciągłe, nadal pozostają opowieściami. Te obrazowe narracje mają bardzo różnorodne
źródła – najwięcej tu chyba przygód własnych, wspomnień, zasłyszanych opowieści. Są
liczne cytaty z rzeczywistości, rzeczy zobaczone na ulicy czy w telewizji, ale są również
jawne i częste odniesienia do historii malarstwa, do historii sztuki.
Bogusław Deptuła, Rysowanie/malowanie/pisanie/obrazowanie [w:] Niebezpieczne zabawy.
Henryk Cześnik, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2017, s. 13.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Enquire about this item
Enquire about this item
We are happy to answer any question!

Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

 

58 550 16 05

Bid on-line
with our app!
Google PlayGoogle Play
Newsletter
Join the newsletter and stay up to date!
Sign up