Contemporary Art Auction / 4 April 2020

44. Kiejstut Bereźnicki | Martwa natura z pochodniami i żółtą dominantą, lata 60/70-te XX wieku

Past auctionsContemporary Art AuctionMartwa natura z pochodniami i żółtą dominantą, lata 60/70-te XX wieku
return
44
Martwa natura z pochodniami i żółtą dominantą, lata 60/70-te XX wieku

Kiejstut Bereźnicki (ur. 1935 Poznań)

Martwa natura z pochodniami i żółtą dominantą, lata 60/70-te XX wieku

olej, płótno, wym. 135 × 111 cm sygn. z tyłu, datowany: koniec lat sześćdziesiątych początek siedemdziesiątych

W martwych naturach, które cechuje szlachetna prostota, codzienne przedmioty zostały połączone z tymi, które zawierają znaczenia symboliczne. Czaszki, klepsydry, kości do gry lustra, martwe ptaki, śnięte ryby to symbole wanitatywne, rzucone pomiędzy pospolite sprzęty i naczynia, które zostały przez nie odrealnione, a jednocześnie przybliżają to swoiste rekwizytorium (w którym zawarte jest przeznaczenie śmierci) bliżej życia – nic przecież nie ma absolutnej wartości, nie jest trwałe, nie potrafi uszczęśliwiać.
W. Zmorzyński, wstęp do Kiejstut Bereźnicki – pięćdziesiąt lat pracy twórczej, Gdańsk 2008, s. 8.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Hammer price
30 000 zł
Enquire about this item
We are happy to answer any question!
+48 58 550 16 05

Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

 

58 550 16 05

Bid on-line
with our app!
Google PlayGoogle Playsee more
Newsletter
Join the newsletter and stay up to date!
Sign up