• Opis
  • 61.
Zofia Stryjeńska
1891 Kraków - 1976 Genewa
Stroje ludowe ze Lwowa – plansza nr 12, 1939 r.

szablon ręcznie kolorowany gwaszem, papier, 50 × 39,5 cm (arkusz)
sygn. na płycie śr. d.: Z. Stryjeńska na
odwrocie: COPYRIGHT BY C. SZWEDZICKI 1939
Praca pochodzi z Teki:
Z. Stryjeńska, Polish Peasants’ Costumes. With introduction and notes by Thadee Seweryn, Curator of Ethnographical Museum in Cracow, Nice 1939. Published by C. Szwedzicki

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 1 500 - 3 000 zł
Cena wywoławcza: 800 zł
Zofia Stryjeńska
1891 Kraków - 1976 Genewa