• Opis
  • 96.
Włodzimierz Łajming
ur. 1933 Tczew
Martwa natura VIII, 1973

akryl, płótno, 90 × 120 cm
sygn. l. d.: W. ŁAJMING 73
opisany na odwrocie: „GODŁO: MARTWA”, nalepka BWA Poznań „Arsenał” z 1973 r. z opisem pracy
Wystawiany:
Biuro Wystaw Artystycznych Arsenał, Poznań 1973 r.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 8 000 - 12 000 zł
Cena wywoławcza: 4 800 zł
Włodzimierz Łajming
ur. 1933 Tczew