• Opis
  • 54.
Władysław Jackiewicz
1924 Podbrodzie - 2016 Gdańsk
Sytuacja X, 1984

olej, płótno, 120 x 150 cm
sygn. p. d.: Jackiewicz, z tyłu na blejtramie: W. JACKIEWICZ |SYTUACJA X |84

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 22 000 - 30 000 zł
Cena wywoławcza: 14 000 zł
Władysław Jackiewicz
1924 Podbrodzie - 2016 Gdańsk
Studiował w PWSSP w Gdańsku, gdzie w 1952r. Uzyskał dyplom w pracowni A. Nachta ? Samborskiego. Rektor PWSSP w Gdańsku. Maluje głównie akty, martwe natury, pejzaże oraz abstrakcyjne kompozycje geometryczne.