• Opis
  • 31.
Władysław Jackiewicz
1924 Podbrodzie - 2016 Gdańsk
Abstrakcja, lata 60-te XX wieku

olej, płótno, 130 x 95 cm
sygn. p. d.: Jackiewicz, na odwrocie nalepka Centralnego Biura Wystaw Artystycznych z danymi obrazu

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 10 000 - 12 000 zł
Cena wywoławcza: 8 000 zł
Władysław Jackiewicz
1924 Podbrodzie - 2016 Gdańsk
Studiował w PWSSP w Gdańsku, gdzie w 1952r. Uzyskał dyplom w pracowni A. Nachta ? Samborskiego. Rektor PWSSP w Gdańsku. Maluje głównie akty, martwe natury, pejzaże oraz abstrakcyjne kompozycje geometryczne.