• Opis
  • 140.
Władysław Brzosko
1912 Czyta/Syberia-2011 Arizona
Tramwaj, 1951 r.

akwarela, ołówek, papier, 37 × 47 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: BrzoskoWłady/1951.
Pochodzenie: Kolekcja rodziny artysty
Wystawiany i reprodukowany:
Władysław Brzosko (1912–2011). Widoki Sopotu 1945–1956. Wystawa od 8 do 31 grudnia 2016, Sopocki Dom Aukcyjny, Muzeum Sopotu, 2016 r., s. 28, poz. 25

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 1 700 - 2 000 zł
Cena wywoławcza: 1 200 zł
Władysław Brzosko
1912 Czyta/Syberia-2011 Arizona