• Opis
  • 2.
Teresa Pągowska
1926 Warszawa - 2007 tamże
Akt niebieski II, 1961

olej, płótno, 90 × 110 cm
sygn. na odwrocie: TERESA PĄGOWSKA 1961 |„AKT NIEBIESKI II” 90 X 100 cm

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 75 000 - 95 000 zł
Cena wywoławcza: 65 000 zł
Teresa Pągowska
1926 Warszawa - 2007 tamże