• Opis
  • 67.
Taca

Gruzja (?), XIX/XX w.
srebro p. 84, kute, odlewane, cyzelowane, m. 1420 g; dł. 56 cm, szer. 35 cm

Cena wywoławcza: 5 500 zł