• Opis
  • 146.
Stefan Szmaj
1893 Książenice-1970 Gdańsk
Topole III

linoryt, papier, 15 × 20 cm (odcisk płyty)
sygn. na kamieniu p. d.: SS
u dołu ołówkiem: 3/20 poniżej „Topole III”/linoryt, 1920 oraz p. d.: pieczątka artysty
odbitka z pracowni Stanisława Kubickiego
Analogiczna praca reprodukowana w: Graficzny warsztat ekspresjonisty. Linoryty
i rysunki Stefana Szmaja (1893–1970), Poznań, Galeria Piekary 2014, s. 26.
Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

Cena wywoławcza: 1 300 zł
Stefan Szmaj
1893 Książenice-1970 Gdańsk