• Opis
  • 74.
Stanisław Borysowski
1901 Lwów - 1988 Toruń
Projekty polichromii do kościoła Przenajświętszej Trójcy w Bogdanowie, po 1946 r.

7 arkuszy o wym.: ok. 172,5 × 61 cm
tempera, ołówek, papier
sygn. Borys

Kartony do polichromii powstały na zlecenie ks. kanonika Ludwika Pawła Muszyńskiego, ówczesnego proboszcza parafii Przenajświętszej Trójcy w Bogdanowie. 10 sierpnia 1948 r. została spisana umowa, w której Stanisław Borysowski i Eugeniusz Geppert podejmowali się współpracy nad stworzeniem polichromii mających zdobić wnętrze kościoła. W aneksie do umowy jasno zostały sprecyzowane oczekiwania zleceniodawcy co do wystroju poszczególnych pomieszczeń ? złożono zamówienie na polichromie do kaplic Matki Boskiej, Chrzcielnej
i Pogrzebowej, do wnęki ołtarza Serca Jezusowego oraz naw głównej, bocznych i poprzecznej. Na polichromiach miały znaleźć się sceny z życia Matki Boskiej i Chrystusa, w tym stacje Drogi Krzyżowej, a także wizerunki św. Franciszka, św. Pawła, św. Jana Nepomucena oraz wyobrażenia Aniołów.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 13 000 zł
Stanisław Borysowski
1901 Lwów - 1988 Toruń
W latach 1926-1933 studiował w krakowskiej ASP u W. Jarockiego, I. Pieńkowskiego i T. Axentowicza, i S.Kamockiego. W 1932 podróżował do Włoch, a od 1934-35 przebywał w Paryżu w pracowni J. Pankiewicza . W 1931 roku brał udział w wystawie TAP ?Sztuka?. W 1937 roku został nagrodzony srebrnym medalem na Międzynarodowej Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu. W latach 1946-1972 profesor malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu a od 1954 roku w PWSSP w Gdańsku-Sopocie. W 1958 roku założył w Toruniu ?Grupę Toruńską?, działająca pod jego przewodnictwem do końca 1978 roku. Miał 20 wystaw indywidualnych w kraju oraz brał udział w wielu obrazach za granicą. Miejsca urodzenia/śmierci: Lwów/Toruń