• Opis
  • 122.
Ryszard Stryjec
1932 Lipniszki k. Lidy-1997 Gdańsk
Postać, 1984 r.

tusz, papier, 42 × 33,5 cm
sygn. i dat p. d.: R. Stryjec 1984
dedykacja l. d.: Mirkowi/Jankowskiemu-/1993/R. S.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 5 000 - 6 000 zł
Cena wywoławcza: 3 200 zł
Ryszard Stryjec
1932 Lipniszki k. Lidy-1997 Gdańsk