• Opis
  • 155.
Ryszard Stryjec
1932 Lipniszki k. Lidy-1997 Gdańsk
Harpia, 1987 r.

akwaforta, papier, 32 × 24 cm (odcisk płyty)
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Ryszard Stryjec Gdańsk 1987 r.
opisany ołówkiem l. d.: Harpia, śr. d.: akwaforta-sztych aut.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 1 200 zł
Ryszard Stryjec
1932 Lipniszki k. Lidy-1997 Gdańsk