• Opis
  • 26.
Popielniczka z wężem

Królewska Manufaktura Majoliki w Kadynach, l. 1930–1944
glina, szkliwo zaciekowe; na spodzie znak wytwórni, numer formy „416” oraz symbol
dekoracji „hp”; śred. podstawy 17,5 cm

Cena wywoławcza: 2 000 zł