• Opis
  • 91.
Okimono Mężczyzna z bóstwem

Japonia, okres Meiji (1868–1912)
kość słoniowa, m. 370 g; wys. 25 cm

Cena wywoławcza: 3 200 zł