• Opis
  • 108.
Mojżesz Kisling
1891 Kraków - 1953 Sanary-sur-Mer
Chłopiec w niebieskim berecie

litografia barwna, papier, 59 × 44,5 cm (odcisk płyty)
sygn. i dat. na płycie l. d.: Kisling/ Sanary/1948 oraz l. d.: H.C ?W? (?)/25 oraz w p. d.:
sucha pieczęć: ATELIER/KISLING wraz z dopisanym ręcznie: Jean Kisling (syn artysty) u dołu dodatkowo napis ołówkiem: Cordialement/(nieczytelnie)

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 1 900 zł
Mojżesz Kisling
1891 Kraków - 1953 Sanary-sur-Mer