• Opis
  • 5.
Marcin Niewęgłowski
Bez tytyułu, 2018

olej, płyta, 77 x 67 cm, sygn. na odwrocie: PF3 Marcin Niewęgłowski 67x 77 cm 2018

Cena wywoławcza: 1 000 zł
Marcin Niewęgłowski
Artysta tworzący w nurcie realizmu magicznego, w którym poszukuje własnej drogi. Inspiracje czerpie z obserwacji świata. Koncepcje  powstające w jego  wyobraźni pojawiają się nagle, ale ostateczna forma obrazu podlega transformacji podczas procesu twórczego. Zwolennik tradycyjnych metod i technik malarskich. W 2018 r. jego obrazy zostały wystawione w Galerii Oranżeria w Radzyniu Podlaskim, Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie oraz w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów w Warszawie, a także w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakrzówku oraz na organizowanej przez Dom Kultury Śródmieście wystawie zbiorowej Ołpen Sztaluga 2018. W 2018 r. otrzymał roczne stypendium od m. st. Warszawa na realizację projektu Portret Fantastyczny.