• Opis
  • 134.
Kolczyki, II poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 3,16 g, granaty

Cena wywoławcza: 500 zł