• Opis
  • 79.
KINDŻAŁ ROSYJSKI WZ 1907

dł. całk. w pochwie 660 mm, dł. kindżału 587 mm, dł. głowni 432 mm, szer. głowni u nasady 35 mm, krzywizna głowni 13 mm, masa kindżału 445 g, masa kindżału w pochwie 670 g

R ę k o j e ś ć otwarta. Dwie okładziny drewniane, zespolone z trzpieniem o takim samym kształcie dwoma dużymi nitami – górnym na wysokości głowicy, dolnym mocującym jednocześnie pierścień mosiężny przy nasadzie głowni. Główki nitów od zewnętrznej strony półkoliste. G ł o w n i a stalowa, polerowana, obosieczna, lekko zakrzywiona, o przekroju spłaszczonego rombu. Obustronnie na środku szlifowana w dwie wąskie bruzdy na długości od nasady do obosiecznego pióra z ością. Sztych w linii grzbietu. Na wewnętrznej stronie, przy nasadzie, bita punca: wokół dwugłowego orła nieczytelny napis cyrylicą, obok data 1907, na zewnętrznej litera A oraz litera A zwieńczona koroną. P o c h w a z łubek drewnianych, oklejona czarną skórą, od góry okuta mosiężną tuleją z okienkami po obu stronach. Dolna część tulei to pierścień wraz z koluszkiem na rzemień od strony wewnętrznej. Pochwa zakończona mosiężnym trzewikiem, zwieńczonym żłobioną kulą. Mocowany do płaszcza pochwy mosiężną zszywką. Na pierścieniu i trzewiku bita punca: litera A.

Cena wywoławcza: 1 400 zł
BEZ AUTORA