• Opis
  • 35.
Karol Kossak
1896 Lwów-1975 Ciechocinek
Portret mężczyzny w stroju hipicznym

akwarela, ołówek, papier, 28,5 × 19 cm w świetle passe-partout
na odwrocie szkic przedstawiający konie ciągnące wóz z drewnem

Wystawiany i reprodukowany:
Kossakowie, Juliusz Kossak/Leon Kossak/Wojciech Kossak/Jerzy Kossak/Karol Kossak; Państwowa Galeria Sztuki, 8 lipca ? 2 października 2016 r, ilustr. s. 174. opisany s. 195

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 1 700 zł
Karol Kossak
1896 Lwów-1975 Ciechocinek