• Opis
  • 62.
Jerzy Gnatowski
1928 Łomża - 2012 Kazimierz Dolny
Nad wodą, 2006 r.

akwarela, papier, 17,5 x 25,5 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. podwójnie l. d.: Jerzy Gnatowski 2006/Jerzy Gnatowski 18.XI.2006 (Los Angeles)

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 1 000 zł
Jerzy Gnatowski
1928 Łomża - 2012 Kazimierz Dolny