• Opis
  • 8.
Jerzy Fedkowicz
1891 Stefanówka/Podole - 1959 Kraków
Maki w wazonie

olej, płótno, 60 x 49,5 cm, sygn. p.g.: FEDKO/WICZ

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 8 000 - 10 000 zł
Cena wywoławcza: 6 000 zł
Jerzy Fedkowicz
1891 Stefanówka/Podole - 1959 Kraków
Edukację artystyczną rozpoczął w latach 1910-13 w pracowniach I. Bolszakowa i K. Juona w Moskwie, studiując równolegle prawo. W latach 1915-21 kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Weissa. W 1918 r. zaczął prowadzić Wolną Szkołę Malarstwa i Rysunków Ludwiki Mehofferowej w Krakowie, którą kierował do 1931 r. W 1921 r. współpracował jako ilustrator z tygodnikiem "Maski". W latach 1921-23 kontynuował studia malarskie w Paryżu jako stypendysta rządu francuskiego. Był członkiem ugrupowań o kolorystycznej orientacji, Cechu Artystów Plastyków Jednoróg (od 1926) i Zwornika (od 1933). Uczestniczył w wielu ogólnopolskich wystawach i prezentacjach sztuki polskiej za granicą organizowanych przez Towarzystwo Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych. Po wojnie rozpoczął działalność w Związku Polskich Artystów Plastyków. W 1945 r. został mianowany profesorem krakowskiej ASP; pełnił też funkcję dziekana Wydziału Malarstwa i prorektora macierzystej uczelni. W latach 30. twórczość Fedkowicza wpisała się w nurt polskiego koloryzmu zainicjowany przez kapistów. W jego malarstwie barwy nabrały głębi i mocy, były dynamicznie nakłądane na płótno. Kształty obrysowaywał czarnym konturem. Wprowadził zróżnicowane, bogate efekty fakturowe. Gamę kolorystyczną jego obrazów zdominowały ciepłe brązy, subtelne błękity, szarości i zielenie. Stonowaną kolorystykę ożywiały akcenty oranżów, różów i czerwieni. Od lat 40-tych kluczowym motywem w repertuarze tematycznym Fedkowicza była martwa natura, niemal zawsze zawierająca kwiaty.