• Opis
  • 36.
Jean Peské
1870 Gołta/Ukraina-1949 Le Mans
Matka z dziećmi

pastel, tektura, 45 × 60 cm w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Jean Peské

Na twórczość Jeana Peske składa się szeroki wachlarz tematów, jednak wśród nich na pierwszy plan wysuwają się dwa obszary plastycznej wypowiedzi. Pierwszym z nich bez wątpienia jest malarstwo pejzażowe, w którym dominantę stanowiły przedstawienia drzew i lasów, rozsławiając artystę pod przydomkami „la poète des arbres” oraz „ forestier de la peinture”. Drugim – pełne ciepła sceny afirmujące macierzyństwo: przeważnie przedstawienia matki karmiącej niemowlę, ale również wizerunki matki i dziecka w czułej relacji podczas zwykłych czynności dnia codziennego. Częstokroć w tych scenach rodzajowych portretował swoją własną rodzinę na tle scenerii ogrodowej. Oferowany na aukcji pastel stanowi harmonijne połączenie umiłowania artysty do notowania wrażeń plenerowych i emocjonalnej wrażliwości malarza na piękno tchnące z kadrów życia rodzinnego. Całość okraszona jest żywą, śmiałą paletą barwną, dobitnie świadcząc o świetnym warsztacie Peske jako kolorysty.


* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 18 000 - 22 000 zł
Cena wywoławcza: 11 000 zł
Jean Peské
1870 Gołta/Ukraina-1949 Le Mans