• Opis
  • 15.
Janina Nowotnowa
1883 Tarnów - 1963 Kraków
Kwiaty, 1938 r.

akwarela, ołówek, papier, 35 × 48 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Janina Nowotnowa/ 1938

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 3 000 - 4 000 zł
Cena wywoławcza: 2 200 zł
Janina Nowotnowa
1883 Tarnów - 1963 Kraków
Studiowała malarstwo we lwowskiej Państwowej Szkole Przemysłowej, grafiki uczyła się u L. Tyrowicza. W 1945 r. osiadła w Krakowie. Uczestniczyła w wielu wystawach zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. w Krakowie i Lwowie w TPSP i ZPAP oraz warszawskim TZSP, a także w Stanach Zjednoczonych, Francji, Włoszech i Austrii. Wielokrotne indywidualne prezentacje twórczości artystki miały miejsce w Krakowie, Lwowie, Warszawie, m.in. w salonach Czesława Garlińskiego (1931 r.) i Henryka Koterby (1938 r.). Tworzyła zarówno w technice olejnej, jak i akwareli, przedstawiając przede wszystkim martwe natury, studia kwiatów i pejzaże, ale także portrety. W pracach graficznych, ujawniających wpływy twórczości W. Skoczylasa, dominowały zaś widoki miejskie.