• Opis
  • 20.
Jan Pamuła
ur. 1944, Spytkowo k. Wadowic
W ELIPSIE, 1977

akryl, płótno, 134 × 95 cm
sygn. l. d.: J. PAMUŁA 77; na blejtramie:
JAN PAMUŁA |W ELIPSIE |1977

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 25 000 - 35 000 zł
Cena wywoławcza: 18 000 zł
Jan Pamuła
ur. 1944, Spytkowo k. Wadowic