• Opis
  • 185.
Inneres der Kirche der Abtei Grüßau

Wnętrze kościoła klasztornego w Krzeszowie, według fot. Fr. Pietschmanna, ryt. Marianne Kirchner i J.J. Kirchner, rycina pochodząca z dzieła ?Ueber Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung?, 1886 r.; drzeworyt sztorcowy kolorowany, podklejony sztywnym papierem, wym. widoku 32,4 x 24 cm

Cena wywoławcza: 200 zł
BEZ AUTORA