• Opis
  • 125.
Eugen Spiro
1874 Wrocław - 1972 Nowy Jork
Uroczystość pogrzebowa ministra spraw zagranicznych Gustawa Stresemanna , 1929 r.

olej, płótno, 50 x 60 cm w świetle oprawy
sygn. i dat. p.d.: Eugen Spiro 29

Analogiczna praca o tym samym tytule znajduje się w zbiorach Museum Ostdeutsche Galerie, Regensburg.
Reprodukowany w:
Eugen Spiro i potomkowie, oprac. Maciej Łagiewski, Muzeum Miejskie Wrocław 2002, str.78

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 7 000 zł
Eugen Spiro
1874 Wrocław - 1972 Nowy Jork