• Opis
  • 67.
Emil Lindeman
1864 Warszawa -1945 Ozorków k. Łodzi
Sorrento

olej, tektura, 36 x 51 cm, sygn. l.d.: E. Lindemann, na odwrocie opisany: Własność Zofii Zielińskiej/Sorento/Warszawa-Lublin 15 (nieczytelnie) 1937/Podarunek imieninowy od Dr Albina Konesewicza

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 12 000 - 16 000 zł
Cena wywoławcza: 8 000 zł
Emil Lindeman
1864 Warszawa -1945 Ozorków k. Łodzi