• Opis
  • 107.
E. Jagaciak-Baryłko
ur. 1925
Widok z Kamiennej Góry (Gdynia)

akwaforta, papier, 31,5 × 25 cm (odcisk płyty), 43 × 34 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: E. J. Baryłko
opis. ołówkiem u dołu: 31/50 „Widok z Kamiennej Góry”
akwaforta Epreuse d’artiste

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 700 - 800 zł
Cena wywoławcza: 350 zł
E. Jagaciak-Baryłko
ur. 1925