• Opis
  • 102.
Cirillo dell'Antonio
1876-1971
Postać świętego, 1924 r.

drewno, wys. 65 cm, sygn. na podstawie: Cirillo dell Antonio 1924

Cena wywoławcza: 6 500 zł
Cirillo dell'Antonio
1876-1971