• Opis
  • 66.
Chaim Goldberg
1917 Kazimierz Dolny - 2004 Boca Raton
Wesele żydowskie w Kazimierzu nad Wisłą, 1960 r.

miedzioryt, papier, 20,5 x 25,8 cm, sygn. ołówkiem p.d.: Chaim Goldberg oraz l.d.: 55/150 "Wedding", sygn. na płycie p.d.: w języku hebrajskim z datą 1960

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 600 zł
Chaim Goldberg
1917 Kazimierz Dolny - 2004 Boca Raton