• Opis
  • 141.
Broszka Biedermaier, I poł. XIX w.
złoto pr. 0,333, m. 6,76 g, onyks, perła
Cena wywoławcza: 800 zł