• Opis
  • 61.
Bronisława Rychter-Janowska
1868 Kraków - 1953 tamże
Fontanna w ogrodach Borghese w Rzymie, 1914 r.

olej, tektura, 32,5 × 22,5 cm w świetle passe-partout
sygn., dat. i opis. l. d.: B. RYCHTER-JANOWSKA/VILLA BORGHESE ROMA 1914 r.
na odwrocie autorska dedykacja: Kochanemu/Marjankowi Mikucie/
z wdzięcznością za szlachetne czyny/Bronisława Rychter-Janowska/
Kraków 18 IV 1945 (odręcznie, piórem) oraz nalepka z odręcznie wypisaną
informacją o obrazie: z tytułem, datą, pochodzeniem.


Artystka była w Rzymie w 1914 roku i wówczas namalowała w ogrodach Willi Borghese kilka studiów tej fontanny zwanej też Fontanną Eskulapa, zbudowanej w roku 1830 według projektu architekta Luigi Canina.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 12 000 - 14 000 zł
Cena wywoławcza: 8 500 zł
Bronisława Rychter-Janowska
1868 Kraków - 1953 tamże