• Opis
  • 49.
Bronisława Rychter-Janowska
1868 Kraków - 1953 tamże
Skały ? Capri, 1922 r.

olej, tektura, 21,5 x 33,5 cm
sygn. p. d.: B. RYCHTER-JANOWSKA.1922.
na odwrocie napis: ?Capri? Cena 40 000

Wystawiany i reprodukowany:
Polskie malarki o morzu, Centralne Muzeum Morskie, 29 maja-31 sierpnia 2008 r. Gdańsk, Wyd. Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk 2008 r., il. nr 33, s. 57

Wystawiany i reprodukowany:
Polskie malarki o morzu, Centralne Muzeum Morskie, 29 maja-31 sierpnia 2008 r. Gdańsk, Wyd. Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk 2008 r., il. nr 33, s. 57

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 5 000 zł
Bronisława Rychter-Janowska
1868 Kraków - 1953 tamże