• Opis
  • 118.
Andrzej Stopka
1904 Siedlce k. Chrzanowa - 1973 Kraków
Mama czyta książkę (Franciszka Wodzinowska), przed 1945 r.

tusz, papier, 21,5 15 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: A.S.
na odwrocie opisany przez Wincentynę Wodzinowską-Stopkową (córkę
malarza Wincentego Wodzinowskiego): Rysunek ten jest praca mego/
męża Andrzeja Stopki, ryso-/wany w czasie okupacji niemie-/ckiej. Przedstawia
mamę czyta-/jącą książkę./Wincentyna Wodzinowska-Stopkowa/24
lip.90 Kraków
Wystawiana:
Lipert Gallery, Brooklyn, Nowy Jork
Pochodzenie:
Kolekcja Wincentyny Wodzinowskiej-Stopkowej <

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 1 200 - 1 500 zł
Cena wywoławcza: 650 zł
Andrzej Stopka
1904 Siedlce k. Chrzanowa - 1973 Kraków