• Opis
  • 3.
Andrzej S. Kowalski
1930-2004
Kompozycja F, 1958 r.

olej, płótno, 65 x 50 cm
sygn. i dat. p. d.: A.S. Kowalski 58

Wystawiany: Katowice, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 5 kwietnia - 5 maja 2013
Lit.: Andrzej S. Kowalski, [red.] Jan Trzupek, Katowice 2013, s. 98 (il. 1), s. 168 (spis prac eksponowanych na wystawie)
* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 30 000 - 40 000 zł
Cena wywoławcza: 20 000 zł
Andrzej S. Kowalski
1930-2004