Contemporary Art Auction / 4 April 2020

50. Bogdan Korczowski | Star crossing, 1990

HomePast auctionsContemporary Art AuctionStar crossing, 1990
return
50
Star crossing, 1990

Bogdan Korczowski (ur. 1954, Kraków)

Star crossing, 1990

olej, akryl, płótno, 130 × 89 sygn. p. d.: KORCZOWSKI i opisany na odwrocie: KORCZOWSKI |1990 |STAR |CROSSING |1

Reprodukowany i wystawiany:
P. Dmochowski, "Visions des Tenebres. 50 obrazów z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich", Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Częstochowa – Warszawa – Gdańsk 2004, s. 30

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Enquire about this item
Enquire about this item
We are happy to answer any question!

Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

 

58 550 16 05

Bid on-line
with our app!
Google PlayGoogle Play
Newsletter
Join the newsletter and stay up to date!
Sign up