Aukcja Sztuki Współczesnej / 25 marca 2023

1. Władysław Strzemiński | Kwiaty, 1944

Strona głównaAukcje nadchodząceAukcja Sztuki WspółczesnejKwiaty, 1944
powrót
1
Władysław Strzemiński | Kwiaty, 1944Władysław Strzemiński | Kwiaty, 1944

Władysław Strzemiński (1893 Mińsk -1952 Łódź)

Kwiaty, 1944

akwarela, czarna kredka, papier, 29,5 x 41,5 cm, sygnowany i datowany l. d.: 'W.Strz | 1944', na odwrocie opinia Janusza Zagrodzkiego potwierdzająca autentyczność pracy: 'Rysunek jest oryginalnym dziełem Władysława Strzemińskiego, jednym z serii rysunków na podobny temat, wykonany w 1944 roku | Janusz Zagrodzki | Łódź, dn. 2 IX 1979 roku.'

POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Niemcy (zakup w galerii w Warszawie w 1986 r.
- własność Bolesława Hochlingera
OPINIE:
- na odwrocie opinia Janusza Zagrodzkiego z 1979 rok
LITERATURA:
Władysław Strzemiński 1893-1952. W setną rocznicę urodzin, Łódź 1994, por. poz. kat. II.68, II.71, II.74, II.98, II.99.

Prezentowana praca jest przykładem rzadko pojawiających się na rynku barwnych prac Strzemińskiego. Powstała w okupacyjnej Łodzi, w okresie bardzo trudnym dla artysty, obok cykli ekspresyjnych rysunków oddających wojenną gehennę ("Białoruś zachodnia", "Deportacje", "Wojna domom", "Twarze", "Pejzaże i martwe natury", "Tanie jak błoto", "Ręce, które nie z nami", "Moim przyjaciołom Żydom"). Figuratywne przedstawienie kwiatów zostało pokryte barwnymi plamami czystych kolorów, które nie przypadkowo układają się w pewien rytm. Jak mówił Strzemiński, tworząc z natury - "eksperymentuje się", dążąc bądź do ukazania w przedmiotach "rytmów nieregularnej symetrii", bądź zwykłej "rytmiki plam barwnych" zależnej od siły kolorów. W okresie wojny artysta wykonał szereg rysunków, analogicznych do naszego, przeznaczonych na sprzedaż, które określał mianem "typu kompromisowego", część z nich znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi.

Władysław Strzemiński
Teoretyk sztuki, malarz, projektant druku funkcjonalnego, pionier konstruktywistycznej awangardy lat 20. i 30. XX wieku, twórca teorii unizmu. Podczas I wojny światowej w randze podporucznika służył w Twierdzy Osowiec i był jednym z nielicznych, którzy przeżyli tzw. atak umarłych, a następnie walczył na Białorusi, gdzie w maju 1916 został ciężko ranny (stracił rękę i nogę oraz wzrok w jednym oku)[2]. Za zasługi na polu walki otrzymał Order Świętego Jerzego. Nie mogąc kontynuować kariery wojskowej rozpoczął studia w Szkole Sztuk Pięknych w Moskwie, której jednak nie ukończył. Następnie został asystentem Kazimierza Malewicza w Szkole Sztuk Pięknych w Witebsku. W ciągu zaledwie kilku lat znalazł się w czołówce rosyjskiej awangardy, współpracując m.in. z El Lissickim i Aleksandrem Rodczenką. W 1921 roku wraz z żoną Katarzyną Kobro przeprowadził się do Wilna, gdzie współorganizował Wystawę Nowej Sztuki (1923) oraz grupy Blok Kubistów, Suprematystów i Konstruktywistów. Był członkiem międzynarodowej grupy Abstraction-Creation. Od roku 1931 przebywał w Łodzi, gdzie współtworzył Międzynarodową Kolekcję Sztuki Nowoczesnej. W 1945 został wykładowcą w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, której był współzałożycielem. W tym samym roku przekazał swą spuściznę artystyczną Muzeum Sztuki w Łodzi. W 1950 Strzemiński został na polecenie Ministerstwa Kultury i Sztuki, zwolniony z pracy w PWSSP pod zarzutem nierespektowania norm doktryny realizmu socjalistycznego. Swoją twórczością wniósł wiele w światową awangardę. Krytyka światowa zalicza Strzemińskiego do ścisłej czołówki artystów XX wieku.
Czytaj więcej
Estymacja:
100 000 - 120 000 zł
Cena wywoławcza:
80 000 zł
Opłata droit de suite:

Do obiektu poza opłatą aukcyjną zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie doliczona, gdy kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień Aukcji lub - w przypadku odbycia aukcji w w dniu przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy walut NBP -  przy zastosowaniu ostatniego średniego kurus euro opublikowanego przez NBP przed dniem aukcji.

Czytaj więcej
Zapytaj o obiekt
Zapytaj o obiekt
Chętnie odpowiemy na każde pytanie!
+48 58 550 16 05
Treści zawarte w niniejszej witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

 

58 550 16 05

Licytuj on-line
dzięki naszej aplikacji!
Google PlayGoogle Playzobacz więcej
Newsletter
Dołącz do newslettera i bądź na bieżąco!
Zapisz się