Aukcja Sztuki Współczesnej / 24 października 2020

6. Tadeusz Kantor | Kompozycja, 1957

HomeAukcje nadchodząceAukcja Sztuki WspółczesnejKompozycja, 1957
powrót
6
Tadeusz Kantor | Kompozycja, 1957

Tadeusz Kantor (1915 Wielopole Skrzyńskie-1990 Kraków)

Kompozycja, 1957

olej, płótno, 65,5 × 80 cm; sygn. p. d.: Kantor; opisany na odwrocie: TKantor |I 57 Cracovie

W maju 1955 roku Kantor wyjechał na festiwal teatralny do Paryża i natychmiast skorzystał z okazji, by zwiedzając muzea i galerie, nawiązać zerwany na osiem lat kontakt ze światowym malarstwem. Jego uwagę przykuło malarstwo abstrakcyjne m.in. Wolsa, Georgesa Mathieu, Hansa Hartunga czy Jacksona Pollocka.
W połowie lat pięćdziesiątych [Kantor] zamknął etap malarstwa metaforycznego i zaczął kreować obrazy informel. Podobnie jak w latach czterdziestych wyruszył z apostolską misją krzewienia nowego kierunku, przedstawiając taszyzm jako ostatnie ogniwo historycznego łańcucha sztuk. W informelu Kantor dojrzał dużo zbieżności ze swoimi poszukiwaniami ilustrowania przestrzeni wewnętrznej i jej ruchliwości życia. Fascynowało go działanie przypadku i sama „akcja malowania”.
Lech Stangret, Tadeusz Kantor. Malarski ambalaż totalnego dzieła, Kraków 2006, s. 27, 30
Mała historia taszyzmu: Taszyzm – zamącenie klasycznej organizacji, rodowód: surrealizm, hazard, przygoda, gest – działanie, automatyzm, (…) obraz powinien róść jak natura, nie może być przewidziany apriorycznie do końca – wtedy byłby zamknięty.
Tadeusz Kantor, notatki 1957/58, cyt. za: Tadeusz Kantor. Wędrówka, Kraków 2000, s. 51

Tadeusz Kantor
W latach 1934–39 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem W. Jarockiego i J. Pieńkowskiego oraz scenografię u K. Frycza. Podczas okupacji prowadził w Krakowie Teatr Konspiracyjny. W 1947 roku przebywał na rocznym stypendium w Paryżu; od 1957 r. związany był z awangardową drugą Grupą Krakowską. Był animatorem i współtwórcą eksperymentalnego teatru Cricot 2, powstałego w 1955 roku. Od połowy lat 50-tych uprawiał malarstwo informel – spontaniczne, nieskrępowane estetyką. Liczne cykle malarstwa Kantora z lat 70-tych i 80-tych wykazują silny związek z jego równoczesną działalnością teatralną, np. w czasie pracy nad spektaklem „Umarła Klasa” powstała seria kompozycji pod tym samym tytułem. W okresie późniejszym artysta poświęcił się głównie teatrowi, zaś do malarstwa powrócił w ostatnich latach życia.
Czytaj więcej
Estymacja:
140 000 - 180 000 zł
Cena wywoławcza:
110 000 zł
Opłata droit de suite:

Do obiektu poza opłatą aukcyjną zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie doliczona, gdy kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień Aukcji lub - w przypadku odbycia aukcji w w dniu przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy walut NBP -  przy zastosowaniu ostatniego średniego kurus euro opublikowanego przez NBP przed dniem aukcji.

Czytaj więcej
Zapytaj o obiekt
Licytuj on-line
Zapytaj o obiekt
Chętnie odpowiemy na każde pytanie!

Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

 

58 550 16 05

Licytuj on-line
dzięki naszej aplikacji!
Google PlayGoogle Play
Newsletter
Dołącz do newslettera i bądź na bieżąco!
Zapisz się