Contemporary Art Auction / 4 April 2020

33. Zbysław Maciejewski | Pocałunek, 1978

HomePast auctionsContemporary Art AuctionPocałunek, 1978
return
33
Pocałunek, 1978

Zbysław Maciejewski (1946 Pohulanka - 1999 Kraków)

Pocałunek, 1978

akryl, płótno, 137 × 170 cm, sygnowany p.g.: [monogram] oraz data: 28 II 1978,
sygnowany i opisany na odwrocie: Zbysław Marek Maciejewski |[dane adresowe] |POCAŁUNEK |137 X 170 |akryl|1978

„Maciejewski wydaje się obojętny na modę i terror tzw. awangardy; nie dał się zbić z tropu w dążeniu do perfekcji w stwarzaniu własnego osobistego stylu, własnego uniwersum, a lotność i pewność w jego kształtowaniu ma w sobie coś niemal czarnoksięskiego.”
Maria Rzepińska, Zbysław Marek Maciejewski. Małe igraszki, Galeria Na Mokrej, Poznań 1996
„(...) uwodzicielską rolę odgrywa również wysmakowana uroda formalna jego płócien. Wibrujące, rozedrgane przestrzenie, postaci rozkładające się na naszych oczach na dziesiątki osobnych elementów i na powrót składające się w całość, przez kontekst przestrzenny i psychiczny pogłębiają absurd i groteskowość tego świata przybliżając jednocześnie przenikliwą i dojmującą o nim prawdę.”
Krystian Lupa, Zbysław Marek Maciejewski. Wystawa malarstwa i rysunku, rysunki, gwasze, obrazy z lat 1975–1979, Olsztyn 1979

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Enquire about this item
Enquire about this item
We are happy to answer any question!

Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

 

58 550 16 05

Bid on-line
with our app!
Google PlayGoogle Play
Newsletter
Join the newsletter and stay up to date!
Sign up