Contemporary Art Auction / 6 April 2019

12. Wojciech Fangor | Symetria 2, 2015

Past auctionsContemporary Art AuctionSymetria 2, 2015
return
12
Symetria 2, 2015 - 1Symetria 2, 2015 - 2Symetria 2, 2015 - 3

Wojciech Fangor (1922 Warszawa - 2015 tamże)

Symetria 2, 2015

aluminium, akryl, 146 × 100 × 73 cm
sygn. z tyłu u góry: Fangor 15
Rzeźba posiada odręcznie wystawiony certyfikat przez Wojciecha Fangora – sierpień 2015 r.
Pochodzenie:
- kolekcja prywatna, Polska
– zakup bezpośrednio od artysty, 2015
Reprodukowana:
Stefan Szydłowski, Wojciech Fangor. 3 wymiary. Retrospektywa, Orońsko 2015, s. 194–197 (autor w trakcie pracy nad rzeźbą)

Rzeźby powstające od 2012 roku, w swej formie, strukturalnie wydają się nawiązywać do Gigantów z 1980 roku. Trzy spotykające się jednym bokiem płaszczyzny, konstrukcyjnie doskonałe, bo gwarantują stabilność. Formalnie atrakcyjne, bo angażują całą przestrzeń otaczającą, czyniąc ją swoją strefą przestrzenną. Rzeźby wykonane są z blachy aluminiowej, malowanej przez artystę farbami samochodowymi pozwalającymi eksponować prace na zewnątrz. (…)
Wojciech Fangor w swojej twórczości w zakresie form trójwymiarowych, struktur przestrzennych i rzeźb, w sposób oczywisty nawiązywał do doświadczenia environment z jednej strony, z drugiej zaś do obrazów, w szczególności tych podpadających pod koncepcję Pozytywnej Przestrzeni Iluzyjnej. Na jego twórczość musimy patrzeć tak, jak w przypadkach wybitnych postaci sztuki XX i XXI wieku, przekraczających gatunki i rodzaje, odsłaniających nowe możliwości łączenia i wychodzących poza to, co już istniało.
Stefan Szydłowski, Wojciech Fangor. 3 wymiary. Retrospektywa, Orońsko 2015, s. 150

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Hammer price
1 200 000 zł
Enquire about this item
We are happy to answer any question!
+48 58 550 16 05
Treści zawarte w niniejszej witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

 

58 550 16 05

Bid on-line
with our app!
Google PlayGoogle Playsee more
Newsletter
Join the newsletter and stay up to date!
Sign up