Contemporary Art Auction / 4 April 2020

35. Włodzimierz Pawlak | Notatka o sztuce, Nr 173, 1999

HomePast auctionsContemporary Art AuctionNotatka o sztuce, Nr 173, 1999
return
35
Notatka o sztuce, Nr 173, 1999

Włodzimierz Pawlak (ur. 1957 Korytów)

Notatka o sztuce, Nr 173, 1999

olej, płótno, 33 x 24 cm, sygn., dat. i opisany na odwrocie: Włodzimierz Pawlak/Notatka o sztuce/Nr 173/33 x 24 /1999

Seria notatek o sztuce Włodzimierza Pawlaka to traktat malarski przywołujący
najważniejsze prace artystów awangardowych. Można tu znaleźć odniesienia do
dzieł Kazimierza Malewicza, Władysława Strzemińskiego czy Henryka Stażewskiego.
Pawlak kopiuje, systematyzuje i analizuje prace klasyków, którym teoria obrazu zawdzięcza najwięcej. Malarski szkicownik staje się dla artysty polem dociekań, doświadczeń i badań; gromadzi w nim wiedzę o sposobach, technikach i właściwościach przedstawiania.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Enquire about this item
Enquire about this item
We are happy to answer any question!

Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

 

58 550 16 05

Bid on-line
with our app!
Google PlayGoogle Play
Newsletter
Join the newsletter and stay up to date!
Sign up