Fine Art Auction / 24 August 2019

40. Wlastimil Hofman | Dzieci

HomePast auctionsFine Art AuctionDzieci
return
40
Dzieci - 1Dzieci - 2

Wlastimil Hofman (1881 Praga - 1970 Szklarska Poręba)

Dzieci

olej, sklejka, 24 × 34,5 cm w świetle ramy
sygn. wzdłuż lewej dolnej krawędzi: Wlastimil/Hofman

„Nie wierzę w sztuce w żadne przepisy i recepty. Treść, uczucie, barwa, rysunek – synteza tego stanowi dopiero o dziele, o jego wartości. W sztuce jest tylko indywidualność, którą następcy, uczniowie, przez początkowe naśladownictwo przetwarzają pozornie na kierunek. Prawdziwe dzieło sztuki musi być – najszczerszą spowiedzią”.

Wlastimil Hofman, cyt. za: M. Czapska-Michalik, Wlastimil Hofman [1881–1970], Warszawa 2007


„W twarzy człowieka odbija się tak, jak w lustrze całe wewnętrzne życie. Można z niej bez trudu odczytać wszystko: mądrość, głupotę, szczęście, ból, cierpienie, zawiść, nadzieję, tęsknotę, nędzę i dostatek”.

Wlastimil Hofman, cyt. za: M. Czapska-Michalik, Walstimil Hofman (1881–1970), Warszawa 2007, s. 34.* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Hammer price
21 000 zł
Enquire about this item
Enquire about this item
We are happy to answer any question!

Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

 

58 550 16 05

Bid on-line
with our app!
Google PlayGoogle Play
Newsletter
Join the newsletter and stay up to date!
Sign up