Fine Art Auction / 9 May 2020

5. Władysław Wankie | Madonna, ok. 1917 r.

Past auctionsFine Art AuctionMadonna, ok. 1917 r.
return
5
Madonna, ok. 1917 r.

Władysław Wankie (1860 Warszawa - 1925 tamże)

Madonna, ok. 1917 r.

olej, tektura, 45 × 50,5 cm
sygn. p. d.: Władysław Wankie

Pochodzenie:
Kolekcja Marcina Marczewskiego, Warszawa (przynajmniej do 1989 r.)
Kolekcja prywatna, Polska

Wystawiany:
Władysław Wankie 1860–1925. Wystawa monograficzna, Muzeum Narodowe w Warszawie, 1989
Reprodukowany:
Władysław Wankie 1860–1925. Wystawa monograficzna. Katalog dzieł istniejących i zaginionych, oprac. L. Skalska- Miecik, E. Micke, MNW, Warszawa 1989, s. 78, nr kat. I 46
Prawdopodobnie identyczny z obrazem Madonna wystawionym w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w roku 1917.

„Zasadą jego malarstwa - pisał Antoni Gawiński - jest właściwość dość rzadka, muzyka tonów […] Malarstwo Wańkiego jest wytworne […] zawsze wysoce artystyczne… Artysta […] równie dobrze słyszy barwy, jak widzi dźwięk i tony. Cudowne asocjacje muzyki i malarstwa znalazły w nim wyraz wysoce skupiony i piękny”
Malarstwo polskie w odbitkach barwnych, nakł. I red. S. Kulikowski, 1908 r., t. 1, s. 44
„Malarskie improwizacje Wankiego noszą wybitne znamiona poezji barw. Są one źródłem i wyrazem przeżyć duchowych, o pryzmacie tak uczulonym, że wszelka ocena „aparatem realnym“ staje się wręcz nieuchwytną. Wankie, natura impulsywna z wyobraźnią żywą, czynną i ruchliwą. Jako artysta jest indywidualnością wybitną, do nikogo niepodobną i do nikogo zbliżoną. Jest gospodarzem we własnym okołniku. W obrazach daje Syntezę swej sztuki wielce wykwintnej (…) Sztuka Wankiego odznacza się śmiałym patosem romantycznym, wielce zamaszystym, o liniach szerokich, zdecydowanych, po malarsku dekoratywnych. Stylizacje barwy były jedynym i najwyższym zadaniem tego artysty, w uwielbieniu wichrow, szamotań burzliwych i gry żywiołow na tle morskich przestrzeni. (…) Krytyka zagraniczna mianowała naszego artystę – poetą barw (…)”
Apoloniusz Kędzierski, Władysław Wankie, „Tygodnik Ilustrowany”, 1923, nr 19, s. 303.

Hammer price
38 000 zł
Enquire about this item
Enquire about this item
We are happy to answer any question!

Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

ul. Boh. Monte Cassino 43

81-768 Sopot

 

58 550 16 05

Bid on-line
with our app!
Google PlayGoogle Play
Newsletter
Join the newsletter and stay up to date!
Sign up